За да може Вашата организация да отговаря на Европейските изисквания за управление, за да не сте уязвими при проверки от контролните органи Ние предлагаме следните видове услуги:

Служба по трудова медицина

Ако нямате документални доказателства, че сте изпълнили нормативните изисквания, дори и най-добрите намерения могат да останат неразбрани.
Ако не ви достига времето,
ако срещате затруднения в оформлението,
ако не сте сигурни в нормативното основание
ако имате разнородни документи и желаете да въведете ред сред тях,
Ние можем да изготвим и подредим Вашата документация по организация на дейностите по безопасност и здраве при работа.

Орган за контрол

Органът за контрол извършва специализирани контролни измервания и оценка на съответствието на факторите на работната и електробезопасност.

Разработка, внедряване, обучение и поддръжка на Системи за Управление

Разработване, консултиране при внедряване на Системи за Управление и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти.

ПОДГОТОВКА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

Подготовка за акредитиране на органи за контрол, съгласно БДС ISO EN 17020:2012.

ОБУЧЕНИЕ

Теоретично и практическо интерактивно обучение за прилагане на изискванията на международно признати стандарти. Издаване на Удостоверения за Вътрешни одитори на Системи за управление.

ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поддържане на сертифицирани системи за управление, включващо оптимизиране на документацията, обучение, провеждане на вътрешни одити, присъствие по време на надзорни и ресертификационни одити.