ЗАД „Асет Иншурънс” АД е модерна, динамично развиваща се застрахователна компания, осигуряваща качествено обслужване и максимална степен на защита на интересите на застрахованите лица; компания, която, в случай на настъпване на застрахователно събитие, своевременно и справедливо обезщетява претърпените от клиентите й вреди. Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане, включващи както традиционни застраховки, така и много иновативни застрахователни продукти, разработени на базата на най-добрите водещи международни практики и същевременно отчитайки комплексно нуждите от застрахователна защита на всички свои бъдещи клиенти. Със своето портфолио от над 40 застрахователни продукта,изцяло УЕБ базирани, ЗАД „Асет Иншурънс” АД е в състояние да отговори своевременно, адекватно на всички възникнали потребности в областта на общото застраховане чрез разработване на гъвкави, оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на всеки конкретен клиент.

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

Гражданска отговорност на автомобилистите
Каско
Злополука на местата

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

Индустриален пожар
Застаховка „Имущества малък и среден бизнес“
Застраховка „Образцов дом“

ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ

Злополука
Заболяване
Злополука с общо заболяване
Помощ при пътуване и медицински разноски
Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз