Аутсортсинг

Аутсортсинг

Освен дейностите по здраве и безопасност даваме експертни консултации и помощ при необходимост от препоръки за преустройство на работните места и организацията на труда на работещи, които се нуждаят от специална закрила. 

Предоставяме на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, както и индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

Подпомагаме работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд и др.

М-КОНСУЛТИНГ има удоволствието да предостави своите компетенции на местни и чужди компании, като аутсорсинг дестинация.

При интерес или въпроси, не се колебайте да изпратите запитване през сайта или да ни потърсите на посочените телефони за контакт.