Орган за контрол

Орган за контрол

М-КОНСУЛТИНГ разполага с Орган за контрол вида С, който е акредитиран от Българска служба за акредитация за извършване на следните видове измервания:

- Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.

- Изкуствено осветление.

- Шум – еквивалентно ниво на шум, ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на шум, вечерно ниво на шум и нощно ниво на шум.

- Електрически уредби до 1000V

- Импеданс на контура "фаза–защитен проводник".

- Съпротивление на изолация до 1000V.

- Съпротивление на защитни заземителни уредби.

- Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

- Защитни прекъсвачи - време на изключване, ток на изключване, съпротивление на заземител и допирно напрежение.

- Климатични и вентилационни инсталации - температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.

При интерес или въпроси, не се колебайте да изпратите запитване през сайта или да ни потърсите на посочените телефони за контакт.