Медицински прегледи

Медицински прегледи

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Изискванията за провеждане на периодичните медицински прегледи са посочени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г.

Съгласно наредбата за службите по трудова медицина (СТМ), при изпълнение на своите функции СТМ съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:

1. Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;

2. Вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;

3. Честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Освен горе изброеното, М-КОНСУЛТИНГ предлага на своите клиенти организация и провеждане на медицински прегледи и изследвания в Медицински център или на място при клиента.

При интерес или въпроси, не се колебайте да изпратите запитване през сайта или да ни потърсите на посочените телефони за контакт.