Пожарна безопасност

Пожарна безопасност

М-КОНСУЛТИНГ предлага на своите клиенти консултации и изготвяне на документация свързана с организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.

Дейности по осъществяване на пожарна безопасност в обекти включват:

- Изготвяне на документация по пожарна безопасност, съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП, за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите – Досие по ПБ, съдържащо инструкции, заповеди, план за евакуация при пожар или авария, протоколи и др. изготвяне на евакуационни схеми.

- Провеждане на инструктаж, практически занятия и тренировки /учебна евакуация/ с наличния състав за създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожар и авария.

- Проиграване на планове за евакуация с персонала.

- Доставка на пожарогасители.

- Обучение по пожарна безопасност.

При интерес или въпроси, не се колебайте да изпратите запитване през сайта или да ни потърсите на посочените телефони за контакт.